مقایسه کارایی چندترکیب سازگار با محیط زیست برای کنترل حلزون سفید مرکبات

125/99 1399/05/07 مقالات علمی 85 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 2

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 0

همرسانی 1

جزییات مقاله

زمینه :

محل انتشار مقاله :

نشریه بین المللی ISI

نام نشریه :

چکیده :

حلزون سفید مرکبات، Helicella candeharica Pfeiffer (Panpulmonata: Helicidae) یکی از مهمترین آفات مرکبات است. در این تحقیق اثربخشی مانع روغن معدنی با طعمه‌های شیمیایی از قبیل متالدهید، فریکول (فسفات آهن) و رنگ دورکننده حلزون در باغ شرکت دشت ناز ساری در شمال ایران برای کاهش حلزون‌های سفید درختان مرکبات مورد مقایسه قرارگرفت. این مطالعه در دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار شامل روغن معدنی، فریکول، سبزآرنگ، متالدهید و شاهد (بدون اعمال تیمار) و 3 تیمار شامل روغن معدنی، متالدهید و شاهد (بدون اعمال تیمار) به ترتیب با 4 و 5 تکرار انجام شد. تعداد حلزون‌های درختان مرکبات مورد بررسی، پس از اعمال تیمارها و در فاصله 8-6 روز تا زمان برداشت شمارش شدند. در اولین بررسی، مانع روغن معدنی و رنگ دورکننده بهترین کاهش تعداد حلزون را نشان دادند. نتایج حاصل از آزمایش دوم نیز نشان داد که تاثیر و کارایی تیمارهای مورد مطالعه (مانع روغن معدنی، متالدهید و شاهد) در کنترل H. cadeharica در تاریخ‌های مختلف با یکدیگر اختلاف معنی‌داری داشتند. براساس نتایج مقایسه میانگین برای کل دوره نمونه‌برداری، بیشترین تعداد شمارش شده H. cadeharica به ازای هر درخت پس از 5 مرحله نمونه‌برداری به ترتیب مربوط به شاهد (89/26)، متالدهید (55/16) و مانع روغن معدنی (24/4) بود که دارای اختلاف معنی‌دار بودند. هزینه هر تیمار در یک فصل در هر هکتار به ترتیب 55، 153، 124 و 120 دلار در هکتار به ترتیب برای مانع روغن معدنی، فسفات آهن، رنگ دورکننده و متالدهید محاسبه شد. از نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر می‌توان چنین نتیجه گرفت که مانع روغن معدنی یک جایگزین موثر به جای ترکیبات شیمیایی برای کاهش تعداد H. candeharica در درختان مرکبات است. این روش جدید بر اساس ترکیبی از روغن معدنی و مانع فیزیکی، به چندین دلیل یک سد فیزیکوشیمیایی بسیار قدرتمند می‌باشد. مهمترین دلایل شامل بیشترین نرخ کنترل آفت و آلودگی کمتر محیط زیست می‌باشند.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها