راهکارهای توسعه نظام پیشنهادها در بخش جهاد کشاورزی

203/99 1399/09/27 مقالات علمی 55 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 1

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

فعالیت های پژوهشی

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

((همایش نواوری و شکوفایی بخش کشاورزی))

چکیده ترویجی :

در دنیای پر شتاب و پر رقابت امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به تعاون ، همکاری و همفکری به منظور حل مشکلات و دستیابی به پیشرفت و توانایی در جوامع مختلف مشاهده می شود. در عرصه هایی که امروز شامل تمام امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره می باشد، آنجا که بسترها را جهت بکار انداختن موتور خرد جمعی مهیا کرد، گوی سبقت از رغبا گرفته خواهد شد. با پیشرفت روز افزون دانش و فناوری و جریان گسترده اطلاعات امروزه جامعه ما نیازمند پرورش انسان هایی است که بتوانند با مغزی خلاق با مشکلات روبرو شده و به حل آنها بپردازند و با این رویکرد نیاز به آموزش و تقویت خلاقیت و خلق افکار نو برای رسیدن به جامعه ای شکوفا از اهمیت خاصی برخوردار است. افزایش خلاقیت در سازمان ها می تواند به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف منابع، کاهش بروکراسی و باالتبع افزایش کارآیی و بهره وری و ایجاد انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان منجر گردد از نظام پیشنهادها باید به عنوان زمینه شکل گیری کشف استعدادها و موثرترین روش حل و فصل مسائل سازمان تلقی داشت که هر یک از ابعاد مذکور به نحوی جاذبه های سازمان و بالندگی فکری- مهارتی و اجتماعی را تعیین نموده است. نقطه شروع برای این دستیابی ، تفکر پیرامون اهداف ، امکانات موجود و شناخت از شکافها و نارسائیها و همچنین درک شرایط برونی و نهایتا اثرگذاری بر این عوامل است .این اثرگذاری را می توان در جهت بهبود کیفیت محصول ، بهبود فرآیند کار ، افزایش رضایت کارکنان ‌، افزایش تولید ، کاهش هزینه ها و تقلیل ضایعات ، فنآوری ، تنوع محصولات و بالاخص افزایش توانمندی و آزادی تفکر نیروی انسانی و امکان پرداختن به موارد والاتری که با طبیعت جستجوگر و خلاق وی سازگار است ، هدایت نمود . یکی از عوامل مهم رشد و توسعه کشورها، اهمیت دادن به فکر و اندیشه نیروی انسانی و استفاده صحیح از آن است و یکی از بهترین راههای استفاده از فکر بشر و این سرمایه بزرگ خلقت، اجرای نظام پیشنهادهاست. امروزه در اغلب کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در بیشتر سازمانها، شرکتها و موسسات مختلف، این سیستم اجرا شده و همه مردم از خرد و کلان در حال فکر کردن و پیشنهاد دادن هستند و علاوه بر اینکه مشخصاً از نتایج پیشنهادهای خود بهره می‌برند، پاداش می‌گیرند و عزت و احترام به نفس را تجربه می‌کنند، کشور و بقیه مردم نیز به طور قابل توجهی از آن بهره‌مند می‌شوند.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها