زمینه ها، ضرورت ها و خط مشی های دگرگونی نظام آموزش عالی کشاورزی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

267/99 1399/11/15 مقالات علمی 85 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 3

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 1

همرسانی 1

جزییات مقاله

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

محل انتشار مقاله :

نشریه بین المللی ISC

نام نشریه :

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت-الگوی پایه پیشرفت

چکیده ترویجی :

این مقاله بر آن است با تأسی از یک خودبازاندیشی حرفه‌ای با بهره‌گیری از دیدگاه سیستمی نظام نوآوری کشاورزی، ضمن برشمردن مسائل کلیدی، سویه‌های تحول در نظام آموزش عالی کشاورزی را در راستای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت معرفی نماید. روش تحقیق حاضر با توجه به ماهیت و اهداف تحقیق و به لحاظ ویژگی در نحوه جمع­آوری اطلاعات در ارتباط باموضوع مورد نظر، توصیفی تحلیلی می­باشد. جمع­آوری اطلاعات نیز با استفاده از منابع مکتوب کتابخانه­ای، ‌مقالات پژوهشی در حوزه ترویج و آموزش کشاورزی و تعبیری از مقالات حوزه­ی آموزشی نشأت گرفته و اساس کار بر تحلیل و استنباط محقق و به لحاظ استفاده از نتایج کاربردی می­باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که روند کنونی آموزش عالی کشاورزی در ایران بدلیل بحران‌زا بودن قابل تداوم نیست و نیازمند بازاندیشی سیستمی و بازنگری بنیادین اما متوازن و متناسب با بافتار بخش کشاورزی و نظام گسترده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و بوم‌شناختی کشور است. چنین تحولی نیاز است با در نظر گرفتن آموزه‌های الهام‌بخش کشورهای دیگر و سویه‌های پاردایم نوین در حال برآیش و با در نظر گرفتن پیوندهای شبکه‌ای این نظام با دیگر نظام‌های متعامل همانند ترویج، تحقیق، اجرا، بازار، صنعت و غیره و نیز هماهنگی و تقسیم کار و انسجام نهادی درون نظام بین دست‌اندرکاران متعدد بویژه مؤسسات دولتی، آزاد، غیرانتفاعی، علمی و کاربردی و ... و نیز نهادها و انجمن‌های علمی فعال در عرصه آموزش عالی کشاورزی است.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها

  • محمدرضا عظیمی پارسا
  • 1399/11/16

در شرایط فعلی کشور، مهمترین علل بیکاری دانش آموختگان کشاورزی، عدم وجود موقعیتها و الزامات خوداشتغالی و کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی کشور میباشد. این امر موجب پایین بودن رفتار کارآفرینانه دانشجویان و دانش آموختگان کشاورزی شده و لذا این افراد تمام تلاش خود برای استخدام در بخش دولتی به کار میگیرند .در این راستا، تلاش برای نیل به رهیافتهای مختلف ترویج کارآفرینی به یکی از ضرورتهای اساسی نظام آموزش عالی کشاورزی کشور میتواند تبدیل شود.