اثر پاکلوبوترازول بر تغییرات آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز پایه نارنج (Citrus aurantium) تحت تنش سرما

288/99 1399/12/05 مقالات علمی 53 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 5

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده ترویجی :

هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها