تاثیر پوشش پلی اتیلن بر عمر انبارداری میوه ازگیل ژاپنی در انبارداری سرد

294/99 1399/12/05 مقالات علمی 59 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

فعالیت های پژوهشی

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده ترویجی :

هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها