بررسی اثر تغییرات فصلی بر فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیم ها در سه گونه مرکبات شمال

291/99 1399/12/05 مقالات علمی 65 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 2

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

مرکبات ومیوه های نیمه گرمسیری

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده ترویجی :

چکیده: اندازه¬گیری سطوح¬آنتی¬اکسیدان¬ها و پروتئین¬ها در دما¬های مختلف (درفصول مختلف)، شاخصی¬ برای ارزیابی ارقام و تبیین الگوی رفتاری آنها نسبت به تغییرات دما خواهد بود. در این پژوهش تغییرات آنزیم¬های آنتی¬اکسیدانی برگ¬های سه گونه مرکبات شمال ایران در چهار فصل سال در قالب طرح کرت¬های خرده شده مورد بررسی قرارگرفت. برگ¬های نارنج، لیموشیرین و نارنگی ساتسوما (انشو) درماه¬های اردیبهشت، مرداد، آبان و بهمن بترتیب در دامنه¬های دمایی 15-12، 30-27، 18-15 و 5-2 درجه سانتی¬گراد برداشت شدند. سپس آنزیم¬های کاتالاز، پراکسیداز، آنتی¬اکسیدان کل و نیز پروتئین کل آنها اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که در نمونه¬های فصل پائیز از هر سه گونه میزان کاتالاز، پراکسیداز، ظرفیت آنتی¬اکسیدانی و پروتئین کل نسبت به سایر فصول همان گونه¬ها بطور معنی¬داری بالاتر بود. سپس این شاخص¬ها سیر کاهشی شدیدی را در فصل زمستان طی کرده و درفصل بهار مجددا سیر افزایشی معنی¬داری نشان دادند. نارنگی¬دارای بالاترین میزان آنزیم کاتالاز در بهمن ماه و مردادماه بود، ولی نارنج بالاترین میزان معنی دار پروتئین کل را در آبان ماه و اردیبهشت ماه نشان داد. همچنین لیموشیرین بیشترین فعالیت معنی دار پراکسیدازی و ظرفیت آنتی¬اکسیدانی را طی سه فصل تابستان، پائیز و زمستان داشت. بنظر می¬رسد که دمای فصل بهار و پائیز برای اغلب گو نه ها دمای مناسب رشد بوده وسطوح آنتی اکسیدانی و پروتئینی بالاتری نشان دادند. کاهش آنها در زمستان بسته به حساسیت این گونه ها در دماهای زیر 12 درجه سانتی گراد است. نارنگی انشو که بعنوان گو نه مقاوم به سرما می شناسیم بالاترین میزان آنزیم کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و پروتئین کل را در فصل زمستان نشان داد.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها