. اثرپوششی کیتوسان بر تغییرات کیفیت داخلی کیوی رقم هایوارد

293/99 1399/12/05 مقالات علمی 66 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

فعالیت های پژوهشی

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه گیلان.

چکیده ترویجی :

ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه گیلان.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها