مطالعه اثر تغییرات فصلی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در برگ های برخی از ژنوتیپ های مرکبات شمال ایران .

396/99 1399/12/19 مقالات علمی 68 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

فعالیت های پژوهشی

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده ترویجی :

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها