بررسی دلائل شکست سیستم های مدیریت دانش در سازمان ها

436/00 1400/01/10 مقالات علمی 70 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 3

افزودن به علاقه مندی 1

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

زمینه :

مدیریت دانش

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

سومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی

چکیده :

مطالعات نشان داده است ۸۰ درصد از ابتکارات پیاده‌سازی مدیریت دانش به دلیل برآورده نشدن قابلیت های مدنظر ذینفعان با شکست مواجه شده اند (آله و همکاران، ۲۰۱۴) .تغییرات سریع در محیط امروزی شرکت ها را به اکتساب و به‌روزرسانی دانش به منظور کسب مزیت رقابتی ملزم کرده است (آله، تولدو، چیوتی و گالی، ۲۰۱۴). هدف این مقاله بررسی و جمع بندی دلایل شکست سیستم های مدیریت دانش در سازمان های ایرانی می باشد. نتایج بررسی نشان داد که تا کنون مدل کامل و جامعی برای بررسی عوامل کلیدی شکست سیستم های مدیریت دانش ارائه نشده است، لذا از بین پژوهش های موجود که هریک جنبه های متفاوتی از موضوع را بررسی کرده اند، فاکتورهایی که بر شکست سیستم های مدیریت دانش مؤثر تشخیص داده شده اند استخراج و دسته بندی گردید و ارتباط آنها با ابعاد فرآیند مدیریت دانش برقرار شد. همچنین یافته های پژوهش مشخص می کند که عوامل فرهنگی و فردی در بسیاری از تحقیقات مغفول مانده اند و بیشتر بر روی جنبه های فناوری و نرم افزاری مدیریت دانش تمرکز شده است.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها