اهمیت امنیت غذایی و مؤلفه‌های مؤثر بر آن

451/00 1400/01/30 مقالات علمی 60 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقاله

حوزه دانش :

فعالیتهای پژوهشی

محل انتشار مقاله :

بدون ارائه

نام نشریه :

چکیده ترویجی :

غذا و تغذیه از جمله نیازهای بنیادی جامعه بشری بوده و تامین غذای سالم، کافی و باکیفیت موضوع اساسی و مهمی می¬باشد که در مقوله ی امنیت غذایی نهفته است. مسئله ی بحران غذایی و فشارهای ناشی از آن، جزء مهم ترین دغدغه های بسیاری از کشورهای جهان می¬¬باشد. امنیت غذایی، عنصر اصلی سلامت جسمی و فکری و روانی اعضای جامعه است. با توجه به روند رو به رشد جمعیت جهان، لزوم تمرکز و مطالعه بر روی موضوع تامین غذا و برقراری امنیت غذایی به عنوان یکی از مولفه¬های امنیت در کشورها احساس می¬شود. دسترسی به غذای کافی و مطلوب و سلامت تغذیه ای از محورهای اصلی توسعه و زیربنای پرورش نسل آیندة کشور قلمداد می‌شود.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها