مطالعه ترکیبات شیمیایی حاصل از عصاره و اسانس گیاه دارویی استویا در شرایط کشت بافت

529/00 1400/06/23 مقالات علمی 65 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 1

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات مقالات علمی

حوزه دانش :

فعالیتهای پژوهشی

محل انتشار مقاله :

همایش / کنگره داخلی

نام نشریه :

نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران

چکیده ترویجی :

استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) گیاهی چندساله است که به دلیل وجود شیرین کننده‌های طبیعی دی‌ترپن‌ها که حدود 20-4 درصد ماده خشک برگ‌های این گیاه را تشکیل می‌دهد، شهرت پیدا کرده است. از آنجا که تولید استویا از طریق بذر، نشاکاری، قلمه، کشت بافت انجام می‌شود، بنابراین در پژوهش حاضر به طور خاص به مطالعه ترکیبات این گیاه در شرایط کشت درون شیشه ای با استفاده از عصاره و اسانس گیاه پرداخته شد. نتایج نشان داد که در عصاره حاصل از کشت بافت تعداد 55 ترکیب شناسایی شد. نتایج آزمایش ترکیبات شیمیایی اسانس نشان داد که در اسانس استویای حاصل از کشت بافت تعداد 41 ترکیب شیمیایی شناسایی شد.

متن کامل مقاله :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها