کارتابل من

بانک دانش

...
...
 
 شماره دانشتاريخ ارائهعنواننوع دانش
Data pager
Data pager
تعداد در هر صفحه
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 4, مورد 1 تا 25 از 96 مورد.
1 380/99 1399/12/14 قسمت چهار از مجموعه پنج قسمتی پرورش نشاء در جعبه برای کشت مکانیزه برنج رسانه ای
2 373/99 1399/12/13 کاهش مصرف حشره‏ کش‏ ها علیه کرم ساقه خوار برنج با رویکرد زیست بوم سالم در شالیزارهای مازندران طرح های اجرایی
3 371/99 1399/12/13 کنترل آفات انباری توسط خاک¬های دیاتومه مقالات علمی
4 362/99 1399/12/12 آکواپونیک، راهکار تولید محصولات زراعی ارگانیک مقالات علمی
5 354/99 1399/12/11 قسمت سوم از مجموعه پنج قسمتی پرورش نشاء در جعبه برای کشت مکانیزه برنج رسانه ای
6 353/99 1399/12/11 قسمت دوم از مجموعه پنج قسمتی پرورش نشاء در جعبه برای کشت مکانیزه برنج رسانه ای
7 335/99 1399/12/10 کشت هیدروپونیک یافته های علمی
8 333/99 1399/12/10 گیاه به لیمو یافته های علمی
9 305/99 1399/12/09 جوانه زنی بذر برنج در سینی نشا رسانه ای
10 295/99 1399/12/05 "مطالعه تغییرات فصلی دما بر فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی در برگ های برخی از ژنوتیپ های مرکبات در شمال ایران" پایان نامه
11 282/99 1399/11/23 ضدعفونی و سبک و سنگین کردن بذر برنج رسانه ای
12 281/99 1399/11/21 بررسی کسب و کارهای خرد و خانگی در ایران یافته های علمی
13 278/99 1399/11/17 Attitude towards and intention to use biological control among citrus farmers in Iran مقالات علمی
14 277/99 1399/11/17 Predicting adoption of biological control among Iranian rice farmers: An application of the extended technology acceptance model (TAM2) مقالات علمی
15 276/99 1399/11/17 Selecting strategies for rice stem borer management using the Analytic Hierarchy Process (AHP( مقالات علمی
16 274/99 1399/11/17 شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تغییر کاربری زمین های کشاورزی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ساری، استان مازندران مقالات علمی
17 273/99 1399/11/17 مبارزه بیولوژیکی علیه آفت ساقه خوار برنج: ارزیابی دلایل پذیرش، عدم پذیرش و عدم ادامه آن مقالات علمی
18 272/99 1399/11/17 شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تغییر کاربری زمین های کشاورزی از دیدگاه کشاورزان دهستان اسفیورد شوراب مقالات علمی
19 271/99 1399/11/16 نقش یادگیری تجربی کلب در بهبود آموزش بزرگسالان مقالات علمی
20 270/99 1399/11/16 عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان روستایی مطالعه موردی روستاهای شهرستان سمنان مقالات علمی
21 269/99 1399/11/16 سازه های تعیین کننده پذیرش مبارزه بیولوژیک علیه آفت کرم ساقه خوار در بین برنجکاران شهرستان ساری مقالات علمی
22 268/99 1399/11/15 رویکرد سیستمی خوراک بوم و استلزامات آن برای سیاستگذاری امنیت غذایی پایدار در راستای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مقالات علمی
23 267/99 1399/11/15 زمینه ها، ضرورت ها و خط مشی های دگرگونی نظام آموزش عالی کشاورزی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقالات علمی
24 266/99 1399/11/15 راهکارهای کاهش مخاطرات زیست‌محیطی پسماند نهاده‌های شیمیایی از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و محیط‌زیست شهرستان ساری مقالات علمی
25 265/99 1399/11/15 نگرش زیست محیطی و استفاده از سموم شیمیایی در بین برنجکاران، مورد مطالعه دهستان اسفیورد- شورآب شهرستان ساری مقالات علمی