کارتابل من

بانک دانش

...
...
  • حوزه مدیریت و منابع انسانی
  • حوزه سرمایه گذاری و امور اقتصادی
  • حوزه بهبود تولیدات گیاهی
  • حوزه تولیدات دامی
  • حوزه آب وخاک وامورفنی مهندسی
  • حوزه ترویج کشاورزی
  • حوزه امور اراضی
  • حوزه منابع طبیعی ومحیط زیست
 
 شماره دانشتاريخ ارائهعنواننوع دانش
Data pager
Data pager
123
تعداد در هر صفحه
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 3, مورد 1 تا 25 از 53 مورد.
1 777/01 1401/03/31 اقامتگاه های موقت در گردشگری کشاورزی رسانه ای
2 708/01 1401/01/20 گامهای اولیه کشت برنج رسانه ای
3 706/01 1401/01/20 اقدامات لازم بعد ازنشاکاری رسانه ای
4 686/01 1401/01/07 ویژگیهای خاک خزانه وتغذیه گیاهچه برنج درخزانه رسانه ای
5 685/01 1401/01/06 دستورالعمل ضدعفونی بذر برنج رسانه ای
6 684/01 1401/01/06 دستورالعمل کاربرد پایه ومحلولپاشی کودروی درمزارع برنج رسانه ای
7 618/00 1400/11/17 فرسایش خاک رسانه ای
8 567/00 1400/10/29 مهندسی حفر قنات رسانه ای
9 566/00 1400/10/28 بیماری ویروسی چروکیدگی (روگوز) قهوه ای میوه گوجه فرنگی رسانه ای
10 552/00 1400/10/14 تولید محصول سالم رسانه ای
11 551/00 1400/10/12 استانداردهای مرکبات رسانه ای
12 544/00 1400/10/02 کشاورزی عمودی رسانه ای
13 531/00 1400/06/25 پیوند پاییزه(پیوند خواب) در مرکبات رسانه ای
14 530/00 1400/06/25 پیشگیری و کاهش خسارت آفات(لیسک¬ها و حلزون ها) در باغات رسانه ای
15 510/00 1400/05/09 بیماری انگلی توکسوپلاسموز و راههای انتقال آن رسانه ای
16 491/00 1400/04/07 بیمه محصولات کشاورزی رسانه ای
17 468/00 1400/03/02 روشهای ردیابی مگس میوه مدیترانه در باغات رسانه ای
18 463/00 1400/02/22 کرم ساقه خوار برنج رسانه ای
19 442/00 1400/01/19 کارگاه آموزشی کاربرد پهباد کشاورزی در مبارزه با بیماری قارچی گندم در سطح13هکتار رسانه ای
20 437/00 1400/01/14 آموزش تفریخ تخم نوغان رسانه ای
21 413/00 1400/01/02 معرفی پیوند اصله ای درختان رسانه ای
22 411/99 1399/12/27 نحوه انتخاب نهال سیاه ریشه رسانه ای
23 410/99 1399/12/27 معیارهای انتخاب نهال مرکبات رسانه ای
24 404/99 1399/12/25 مدیریت مبارزه به موقع علیه کرم ساقه خواربرنج رسانه ای
25 403/99 1399/12/25 آزمون خاک رسانه ای