بانک دانش

...
...
  • حوزه مدیریت و منابع انسانی
  • حوزه سرمایه گذاری و امور اقتصادی
  • حوزه بهبود تولیدات گیاهی
  • حوزه تولیدات دامی
  • حوزه آب وخاک وامورفنی مهندسی
  • حوزه ترویج کشاورزی
 
 شماره دانشتاريخ ارائهعنواننوع دانش
Data pager
Data pager
تعداد در هر صفحه
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 10, مورد 1 تا 25 از 247 مورد.
1 536/00 1400/07/11 چالش های پیش رو در احداث باغ در اراضی شیبدار پیشنهاد
2 512/00 1400/05/13 آثار خسارت کنه بر روی بوته های کنجد- آمل- تیرماه 1400 تجربه
3 510/00 1400/05/09 بیماری انگلی توکسوپلاسموز و راههای انتقال آن رسانه ای
4 509/00 1400/05/09 مضرات سوزاندن کاه و کلش رسانه ای
5 504/00 1400/05/09 استانداردها و ایمنی مواد غذایی یافته های علمی
6 502/00 1400/05/09 کاشت گیاهان علوفه ای در اراضی شالیزاری و غیر شالیزاری رسانه ای
7 500/00 1400/05/03 بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف ضایعات کنجد با کنجاله تخم پنبه بر عملکرد بره های نر پرواری زل مازندرانی مقالات علمی
8 499/00 1400/05/03 بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف تفاله چغندر قند با جو بر عملکرد بره های نر پرواری زل مقالات علمی
9 497/00 1400/04/17 اجرای آمایش سرزمین و فناوریهای نوین در کشاورزی پیشنهاد
10 496/00 1400/04/15 اثرسطوح مختلف ضایعات کنجد درجیره دوره رشد 21-42روزگی جوجه های گوشتی مقالات علمی
11 495/00 1400/04/15 اثر استفاده از سطوح سبوس برنج بر عملکرد اردک پکین مقالات علمی
12 494/00 1400/04/15 اثر جیره های حاوی سیلاژ باگاس نیشکر بر عملکرد گوساله های پرواری بومی مازندران مقالات علمی
13 493/00 1400/04/10 حذف سود بانکی و بانک ها از سیستم تولید کشور پیشنهاد
14 492/00 1400/04/09 استفاده از پهباد در صنعت کشاورزی یافته های علمی
15 491/00 1400/04/07 بیمه محصولات کشاورزی رسانه ای
16 490/00 1400/04/06 بررسی تاثیر هویت مشتری بر رضایت و وفاداری مشتری با نقش آفرینی بر ساختار خرده فروشی سنتی و جدید پایان نامه
17 489/00 1400/04/05 نانوتکنولوژی در کشاورزی یافته های علمی
18 488/00 1400/04/05 Molecular Study of Benzimidazole Resistance in Teladorsagia circumcincta Isolated from Sheep in North of Iran مقالات علمی
19 487/00 1400/03/25 بررسی نقش تعاونی های جنگل نشین در ارتباط با احیاء جنگل/ مطالعه موردی در حوزه اداره کل منابع طبیعی/ آبخیز داری استان مازندران- ساری پایان نامه
20 486/00 1400/03/23 LABORATORY EVALUATION OF THE TOXICITY OF MINERAL OIL, DIAZINON, MALATHION AND CHLORPYRIFOS ON LADYBIRD, CRYPTOLAEMUS MONTROUZIERI MULSANT (COL.: COCCINELLIDAE) مقالات علمی
21 485/00 1400/03/22 The effect of deficit irrigation strategies on the efficiency from plant to the essential oil production in peppermint (Mentha piperita L.) مقالات علمی
22 484/00 1400/03/22 اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی مقالات علمی
23 483/00 1400/03/22 Effect of regulated deficit irrigation (RDI) on quantitative and qualitative traits of peppermint (mentha piperita l.) مقالات علمی
24 482/00 1400/03/22 بررسی تاثیر کم آبیاری تنظیم شده و کم آبیاری ناقص ریشه بر کارایی مصرف آب و صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی مقالات علمی
25 481/00 1400/03/22 تاثیر کم آبیاری بر عملکرد گیاه دارویی نعناع فلفلی مقالات علمی