کارایی چندترکیب سازگار با محیط زیست برای کنترل حلزون سفید مرکبات

110//99 1399/04/25 تجربه 90 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 11

دیدگاه ها 1

همرسانی 1

جزییات تجربه

حوزه دانش :

آفات کشاورزی

تاریخ تجربه :

1396/04/01 - 1397/06/20

مکان کسب تجربه :

باغات مرکبات شهرستان ساری

چکیده ترویجی :

باغات مرکبات شهرستان ساری

رخداد / بیان مسئله :

دو هکتار باغ برای این طرح در دو باغ مجاور هم در نظرگرفته شد. درختان در ردیف‌هایی با فاصله 3 متر و فاصله درختان داخل هر ردیف 2 متر بود. میزان آلودگی درختان مورد بررسی قرار گرفت و درختانی سالم و یک شکل برای این آزمایش در نظرگرفته شدند. تمام درختان قبل از تیمارها از حلزون‌ها پاک‌سازی شدند. اینکار به صورت دستی انجام گرفت، که برای اطمینان از حصول نتیجه بهتر به بررسی مجدد پرداخته شد و پاک‌سازی از روی درختان انجام گرفت . در نهایت حلزون‌ها در پای درختان محل تیمار رهاسازی شدند.دراین طرح در هر تیمار 4 تکرار و هر تکرار شامل 4 درخت بودند.نمونه‌برداری بعد از اعمال تیمارها، هر 8-6 روز و در 5 نوبت انجام گرفت.

تدبیر حل مسئله :

در شمال کشورمان ایران به علت شرایط مناسب جوی حلزون‌ها در باغات مرکبات و بخصوص خزانه خسارت زیادی وارد می‌کنند. نتایج آزمایشات نشان داد که تیمار روغن معدنی در مقایسه با سایر تیمارها در همه تاریخ‌ها و کل دوره نمونه‌برداری کارایی بیشتری داشت. می‌توان چنین نتیجه گرفت که این روش جدید بر اساس ترکیبی از مانع حرکت و روغن معدنی به چندین دلیل یک سد فیزیکوشیمیایی بسیار قدرتمند می‌باشد.

همرسانی

دیدگاه ها

  • رحمت منتظری
  • 1399/09/06

ضمن تشکر از سرکار خانم مهندس سپاسی ، به نظر میرسد که بخشی از یک تحقیق علمی تحت عنوان تجربه بیان شد. لذا بهتر میبود که کل تحقیق رو در قالب مقاله علمی ارائه مینمودند.