پرورش مرغ گوشتی

212/99 1399/10/06 تجربه 50 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 8

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات تجربه

حوزه دانش :

جوجه کشی

تاریخ تجربه :

1384/01/01 - 1393/01/01

مکان کسب تجربه :

میاندرورد-سورک مرغداری

:

میاندرورد-سورک مرغداری

رخداد / بیان مسئله :

پرورش مرغ گوشتی از ابتدا تا پایان دوره وابسته به عوامل مختلف بیرونی و درونی میباشد که این زنجیره نهایتا منجر به تولید مرغ میشود که مورد مصرف انسانها میگردد و نیز تولیدات جانبی دیگر که استفاده های مختلفی از آن خواهد شد .لذا اطلاع از این فرآیند میتواند اطلاع و اگاهی مارا از بخشهای مختلف تاثیر پذیر این صنعت آگاه نماید . از ابتدای جوجه ریزی که بستر برای جوجه ریزی فراهم میگردد عوامل مهم چون تغذیه -واکسیناسیون -تهویه -مدیریت پرورش  _ نور و.... میبایستی بصورت اصولی و علمی  محاسبه شده تا بتوانیم پرورش موفقی را تجربه نمایئم لذا اینجا فر صتی برای شما کاربر گرامی فراهم گردیده است تا سوالات خود را مطرح نماید تا بهترین پاسخ را دریافت نمائید.

تدبیر حل مسئله :

هدف از پرورش مرغ گوشتی در درجه اول تولید مرغ و تامین بخشی ازپروتیئن انسانها میباشد که در کنار آن محصولات جانبی مرغ  ازقبیل پر -خون-کود و... نیز تولید میگردد که طی فرآیندهای خاص دیگر در جریان اقتصادقرار میگیرد در کنار آن اشتغال افراد را نیز در برگرفته و تاثیر بسزایی در رفع بیکاری دارد. بنابراین این بخش از صنعت طیور سهم بسزائی در شکوفایی اقتصاد کشور را شامل میشود.

همرسانی

دیدگاه ها