تاثیر آموزش های مهارت های زندگی و مهارت های کسب و کار بر توانمندی زنان روستایی و عشایری

262/99 1399/11/08 تجربه 55 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 9

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات تجربه

حوزه دانش :

کارآفرینی وتوسعه کسب وکار

تاریخ تجربه :

1396/06/01 - 1399/11/01

مکان کسب تجربه :

بابل، بندپی شرقی ، روستای فیروزجاه

چکیده ترویجی :

بابل، بندپی شرقی ، روستای فیروزجاه

رخداد / بیان مسئله :

شناسایی مشکلات زنان روستایی و عشایری در حوزه کسب و کار، انتخاب روستای هدف، آموزش مهارت های زندگی و نوشتن طرح زندگی، آموزش بوم کسب و کار، آموزش های مورد نیاز در زمینه ایجاد، توسعه و بهبود کسب و کار و...

تدبیر حل مسئله :

این دوره با همکاری امور زنان سازمان و اداره ترویج شهرستان برگزار شد، نتایج نشان داد برگزاری دوره های های مهارت های زندگی و مهارت های کسب و کار بر اساس الگوی LNSIE موجب ایجاد، توسعه و بهبود کسب و کار زنان روستایی در جامعه هدف شد، از جمله دریافت مجوز بومگردی، حضور در جشنواره های مختلف و ..تولید محصولات مختلف جهت فروش، تولید بر اساس نیاز مشتری و ..

همرسانی

دیدگاه ها