حوزه دانش بهبود تولیدات دامی

انجمن خبرگی امور دام

  • موضوعات : 16
  • کاربر فعال : 8 نفر
  • محتوای تولید شده : 0

انجمن خبرگی طیور

  • موضوعات : 2
  • کاربر فعال : 5 نفر
  • محتوای تولید شده : 0

بیماری تب برفکی در دام

رقیه رحمانی فیروزی 1399/10/04 1 نظر

بیماری تب برفکی مهمترین و زیانبارترین بیماری ویروسی دام است که به شدت واگیردار بوده و همه نشخوارکنندگان اهلی گاو ، گاومیش، گوسفند و بز همچنین خوک و گراز وحشی را درگیر می کند. با توجه به مشاهده این بیماری در سطح دامداری های استان، راهکار های من ...

چالش های صنعت دامپروری و ارایه راهکارهای مناسب

رقیه رحمانی فیروزی 1399/10/04 2 نظر

مازندران علاوه بر قابلیت‌های بی شمار در زمینه زراعت و باغبانی، ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش دامپروری‌ دارد. از سویی دیگر، دامداران و صنایع دامپروری به عنوان یکی از پنج حوزه مهم اشتغالزایی جهان محسوب می‌شود. مدیریت سن ...

حذف گاوهای شیری از واحدهای دامداری

رقیه رحمانی فیروزی 1399/10/04 0 نظر

افزایش ماندگاری دامهای شیری در گله، باعث افزایش سود دامدار از طریق کاهش هزینه تولید تلیسه جایگزین و ادامه حیات دامداری میشود، به همین دلیل یک دام باید دو تا سه دوره ی شیردهی در گله بماند تا بتواند هزینه ی پرورش خود را جبران کند. بعد از این مرحله ...