حوزه دانش آموزش و ترویج کشاورزی

انجمن خبرگی ترویج وآموزش کشاورزی

  • موضوعات : 8
  • کاربر فعال : 51 نفر
  • محتوای تولید شده : 1

نظر کارشناسان ترویج و آموزش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در خصوص مسائل و مشکلاتی که در تولید محصول سالم سبزی و صیفی وجود دارد

حسین احمدی گرجی 1399/12/10 46 نظر

  از نظر کارشناسان ترویج و آموزش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، مسائل و مشکلاتی که در خصوص تولید محصول سالم وجود دارد به شرح زیر می باشد: 1- ارزان بودن قیمت کود و سموم شیمیایی 2- عدم آگاهی کشاورزان در خصوص تولید ...

پایداری اراضی کشاورزی

حسین احمدی گرجی 1399/11/29 42 نظر

امروزه تخریب منابع آب و خاک از مهمترین دغدغه های برنامه ریزان و مدیران در مناطق مختلف جهان می باشد. این امر در نتیجه فشار های ناشی از افزایش جمعیت بر منابع محدود اراضی به عنوان یک مشکل اساسی در مقابل امنیت غذایی و کیفیت مطلوب زندگی برا ...

تولید محصول سالم (سبزی و صیفی)

حسین احمدی گرجی 1399/11/29 46 نظر

یکی از مشکلات بزرگ در ساختار کشاورزی سنتی کنونی مصرف بی رویه سموم است که ضربه بزرگی به محیط زیست وارد می کند. آفت کش ها در کشاورزی، جهت حفاظت محصولات و گیاهان از حمله آفات، بیماری ها و علف های هرز به کار می روند. این نهاده های شیمیایی، ...

شناسایی چالشها و الزامات ترویج کشاورزی و آسیب شناسی وضع موجود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران

حسین احمدی گرجی 1399/11/27 51 نظر

نظام ترویج کشاورزی، به عنوان یکی از زیرنظامهای کشاورزی، دارای ماهیتی خدماتی- آموزشی است که سعی دارد از طریق بهبود روشها و فنون کشاورزی، در تولید و درآمد، ارتقاء سطح زندگی و بالا بردن استانداردهای اجتماعی و آموزشی جوامع روستایی تأثیرگذا ...

آموزش کشاورزی الکترونیک

مدیر سامانه 1399/05/08 0 نظر

یادگیری الکترونیکی پیشرفت مهمی در زمینه تدریس و یادگیری در آموزش کشاورزی است. اینترنت و فناوری های مبتنی بر وب از آن جهت مهم میباشند، که ارتباطات بین فراگیر و آموزشگر را تسهیل و افزایش میدهند و ابزارهایی فراهم مینمایند که ابتکار و خلاقیت فراگیرا ...