انجمن خبرگی

انجمن خبرگی ترویج وآموزش کشاورزی

 • موضوعات : 14
 • کاربر فعال : 90 نفر
 • محتوای تولید شده : 1

انجمن خبرگی باغبانی

 • موضوعات : 11
 • کاربر فعال : 18 نفر
 • محتوای تولید شده : 0

انجمن خبرگی زراعت

 • موضوعات : 16
 • کاربر فعال : 17 نفر
 • محتوای تولید شده : 0

انجمن خبرگی امور دام

 • موضوعات : 16
 • کاربر فعال : 18 نفر
 • محتوای تولید شده : 0

انجمن خبرگی مدیریت دانش

 • موضوعات : 1
 • کاربر فعال : 21 نفر
 • محتوای تولید شده : 0

انجمن خبرگی اداری،مالی وپشتیبانی

 • موضوعات : 4
 • کاربر فعال : 14 نفر
 • محتوای تولید شده : 0

انجمن خبرگی مدیران

 • موضوعات : 10
 • کاربر فعال : 11 نفر
 • محتوای تولید شده : 0

انجمن خبرگی فناوری اطلاعات

 • موضوعات : 2
 • کاربر فعال : 10 نفر
 • محتوای تولید شده : 3

انجمن خبرگی حفظ نباتات

 • موضوعات : 3
 • کاربر فعال : 5 نفر
 • محتوای تولید شده : 0

انجمن خبرگی طیور

 • موضوعات : 2
 • کاربر فعال : 11 نفر
 • محتوای تولید شده : 0

انجمن خبرگی گردشگری کشاورزی

 • موضوعات : 2
 • کاربر فعال : 4 نفر
 • محتوای تولید شده : 0

انجمن خبرگی مدیریت بحران و کاهش مخاطرات کشاورزی

 • موضوعات : 1
 • کاربر فعال : 2 نفر
 • محتوای تولید شده : 0

انجمن خبرگی سرمایه گذاری واقتصاد کشاورزی

 • موضوعات : 0
 • کاربر فعال : 0 نفر
 • محتوای تولید شده : 0

انجمن خبرگی مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی

 • موضوعات : 0
 • کاربر فعال : 0 نفر
 • محتوای تولید شده : 0

انجمن خبرگی حقوقی و قراردادها

 • موضوعات : 1
 • کاربر فعال : 1 نفر
 • محتوای تولید شده : 0

انجمن خبرگی آب وخاک و امور فنی مهندسی

 • موضوعات : 2
 • کاربر فعال : 2 نفر
 • محتوای تولید شده : 0

به نظر شما برای استقرار مؤثر و کامل نظام الگوی کشت ملی از چه ابزارهای مشوق و بازدارنده ای باید استفاده شود؟؟؟

سید مجتبی سعادت طبسی زاده 1400/05/12 تعداد پاسخ : 3

تا جایی که بنده اطلاع دارم چندسالی است که بحث تدوین و استقرار نظام الگوی کشت ملی در سطح وزارت جهاد کشاورزی در دست پیگیری است و احتمالاً باید ...

علل ریزش گل (اعم از شکفته و ناشکفته) و میوه‌های تازه تشکیل شدۀ مرکبات چیست و چه راهکارهایی را برای حفظ fruitlet پیشنهاد می‌کنید؟

مرتضی مهدویان 1400/02/26 تعداد پاسخ : 3

استحضار دارید که تعدادی از گلهای مرکبات قبل از باز شدن و برخی نیز پس از باز شدن می‌ریزند. راهکار پیشنهادی شما برای جلوگیری از ریزش گل و ...

با توجه به نامگذاری سال 1400 از سوی مقام معظم رهبری بنام تولید، پشتیبانیها و مانع زدایها، به نظر شما آیا واقعا نمیشود در بخش کشاورزی موفق بود؟ چه راهکارهای عملی در این رابطه وجود دارد؟

نعمت اله صداقت 1400/01/11 تعداد پاسخ : 1

وضعیت شاخص‌های کلان بخش تولید به طور عام و بخش صنعت به طور خاص در سال‌های اخیر مؤید این موضوع است که با ادامه روند فعلی و کاهش رشد ...

به نظر شما با توجه به افزایش قیمت نهاده های کشاورزی همچون کودها و سموم کشاورزی و دستمزدها در بخش زراعت و باغبانی چکار باید کرد؟

نعمت اله صداقت 1399/12/16 تعداد پاسخ : 8

امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین بخش‌های امنیت برای هر کشور به‌حساب می‌آید. با مخدوش شدن زیرساخت‌های امنیت تولید در کشاو ...

به نظر شما علت کاهش استقبال کشاورزان گرامی از کشت ارقام پر محصول برنج در استان مازندران و گیلان چیست؟

نعمت اله صداقت 1399/12/14 تعداد پاسخ : 7

سال هاست که در زمینه تولید در زمینه توسعه کشت ارقام پر محصول برنج در گیلان و مازندران طرح هایی اجرا شده است. لیکن آن طور که انتظار می رفت ار ...