کارتابل من

آخرین دانش ها

نظرسنجی الزام بکارگیری مدیریت دانش

براساس مقالات سازمان بهره وری آسیایی، مدیریت دانش یک فرآیند یافتن اطلاعات درمورد سودمند بودن یک سازمان برای دیگران است.گاهی اوقات سازمان ها در مدیریت دانش دخیل هستند اما آن را با نامهای دیگری می شناسند. لطفا اجازه دهید بدانیم که آیا سازمان شما اقدامات زیر را انجام می دهد یا خیر.

1 .
  • آیا سازمان شما اطلاعات مفید را به اشتراک می گذارد؟
2 .
  • آیا سازمان شما از اینترنت برای انتقال اطلاعات بین کارمندان و مدیران استفاده می کند؟
3 .
  • آیا سازمان شما از اینترنت برای انتقال اطلاعات بین کارمندان و مهندسان تولید استفاده می کند؟
4 .
  • آیا سازمان شما از بکارگیری دوره های آموزشی در تولیدات اطمینان حاصل می کند؟
5 .
  • آیا سازمان شما از استعدادهای بالقوه استفاده می کند؟
6 .
  • آیا فعالیت هایی دانشی  تاثیر ی  بر عملکرد سازمان شما دارند؟
48179
کل بازدیدها
1
افراد آنلاین
133
دانش های ثبت شده
1564
اعضای سامانه