پیشگیری از خسارت مگس میوه برای حمله به نارنگی پیش رس

128/99 1399/05/13 دانش رسانه ای 75 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 7

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

زمینه :

توضیحات :

با توجه به اینکه بسیاری ازمیزبانهای مگس میوه درباغات استان در اختلاط بانارنگی پیش رس کاشته شده است برای پیشگیری از افزایش جمعیت آفت وخسارت به این میزبان ها بویژه گلابی ،سیب ، انجیر وخرمالو و درماههای آینده برروی نارنگی پیش رس که شرایط میزبانی خوبی برای آفت دارد رعایت نکات فنی وبهداشتی الزامی می باشد.

کلمه های کلیدی :

مگس میوه,خسارت,پیشگیری,مرکبات

مستندات :

همرسانی

دیدگاه ها