بیماری تب برفکی

135/99 1399/06/14 رسانه ای 80 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 11

دیدگاه ها 1

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

توضیحات :

بیماری تب برفکی مهمترین و زیانبارترین بیماری ویروسی دام است که به شدت واگیردار بوده و همه نشخوارکنندگان اهلی مانند گاو، گاومیش و گوسفند و بز همچنین خوک و گراز وحشی را را مبتلا می سازد.

واژگان کلیدی :

بیماری تب برفکی, واکسیانسون, قرنطینه

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

بیماری تب برفکی مهمترین و زیانبارترین بیماری ویروسی دام است که به شدت واگیردار بوده و همه نشخوارکنندگان اهلی مانند گاو، گاومیش و گوسفند و بز همچنین خوک و گراز وحشی را را مبتلا می سازد.

همرسانی

دیدگاه ها

  • عباس رحیمی
  • 1399/09/08

مطالب ارائه شده در این پوستر در مورد بیماری تب برفکی خوب بود.با آروزی موفقیت