مبارزه با آفات وبیماریها دراواخر تابستان واوایل پاییز

138/99 1399/06/23 دانش رسانه ای 90 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 2

بازدیدکنندگان 8

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

زمینه :

توضیحات :

مبارزه با آفات وبیماریها دراواخر تابستان واوایل پاییز

کلمه های کلیدی :

آفات,بیماریها,درختان میوه

مستندات :

همرسانی

دیدگاه ها