تفریخ تخم نوغان

197/99 1399/09/20 رسانه ای 60 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

زنبور عسل

توضیحات :

فرایند تبدیل تخم نوغان به لارو.

واژگان کلیدی :

تخم نوغان ,تفریخ, لارو

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

فرایند تبدیل تخم نوغان به لارو.

همرسانی

دیدگاه ها