مدیریت خزانه برنج

207/99 1399/10/01 رسانه ای 75 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 10

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

غلات

توضیحات :

با توجه به اینکه پرورش نشا در خزانه، از اهمین بسیار بالایی برخوردار است ، مدیریت مدت زمانی که بذر از جوانه زنی تا انتقال به زمین اصلی در خزانه میگذراند، بسیار حائز اهمیت میباشد. از جمله موارد بسیار مهمی که طی این مدت کشاورزان گرامی باید به ان توجه نمایند، جهت خزانه، مدیریت آب خزانه، مدیریت آفات و بیماریها و علفهای هرز در خزانه است که در این کلیپ کلیه نکات لازم در خصوص موارد ذکر شده، بصورت عملی آموزش داده شد

واژگان کلیدی :

مدیریت,خزلنه برنج

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

با توجه به اینکه پرورش نشا در خزانه، از اهمین بسیار بالایی برخوردار است ، مدیریت مدت زمانی که بذر از جوانه زنی تا انتقال به زمین اصلی در خزانه میگذراند، بسیار حائز اهمیت میباشد. از جمله موارد بسیار مهمی که طی این مدت کشاورزان گرامی باید به ان توجه نمایند، جهت خزانه، مدیریت آب خزانه، مدیریت آفات و بیماریها و علفهای هرز در خزانه است که در این کلیپ کلیه نکات لازم در خصوص موارد ذکر شده، بصورت عملی آموزش داده شد

همرسانی

دیدگاه ها