پرورش توأم اردک و ماهی در شالیزار برای تولید محصول سالم برنج (پخش شده در سیمای مرکز مازندران)

359/99 1399/12/12 رسانه ای 73 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

غلات

توضیحات :

تهیه شده توسط مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد و بارگذاری شده در کانال تلگرام کشاورزی پایدار دابوـ مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد keshavarzi_paydarr_daboo@. در این فیلم روش بکارگیری و پرورش توأم اردک و ماهی برای تولید محصول سالم تشریح شد.

واژگان کلیدی :

پرورش توأم ماهی و اردک در شالیزار,تولید محصول سالم برنج,مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

تهیه شده توسط مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد و بارگذاری شده در کانال تلگرام کشاورزی پایدار دابوـ مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد keshavarzi_paydarr_daboo@. در این فیلم روش بکارگیری و پرورش توأم اردک و ماهی برای تولید محصول سالم تشریح شد.

همرسانی

دیدگاه ها