آشنایی با آفات کلزا

374/99 1399/12/14 دانش رسانه ای 62 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

زمینه :

ترویج و آموزش کشاورزی

توضیحات :

آشنایی با آفات کلزا با اجرا به زبان محلی مازندرانی در برنامه رادیویی صبح مازندران برای جامعه مخاطب بهره بردار و کشاورز کلزا کار

کلمه های کلیدی :

کلزا,آفات کلزا,مبارزه

مستندات :

همرسانی

دیدگاه ها