آشنایی با علف هرز کلزا

376/99 1399/12/14 رسانه ای 62 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

توضیحات :

آشنایی و معرفی علف هرز کلزا و راه های مبارزه با آن به زبان محلی مازندرانی در برنامه رادیویی صبح مازندران برای بهره برداران و کشاورزان

واژگان کلیدی :

علف هرز,کلزا,مبارزه زراعی,محصول سالم

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

آشنایی و معرفی علف هرز کلزا و راه های مبارزه با آن به زبان محلی مازندرانی در برنامه رادیویی صبح مازندران برای بهره برداران و کشاورزان

همرسانی

دیدگاه ها