اصول صحیح برداشت میوه مرکبات

408/99 1399/12/26 رسانه ای 58 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

مرکبات ومیوه های نیمه گرمسیری

توضیحات :

مهترین اقدام باغدار جهت برداشت محصول و انباداری جهت ذخیره سازی برداشت اصولی و فنی میوه است . نکات فنی ومهم در برداشت مرکبات و انبار داری : *برداشت در زمان مناسب دمایی و دو هفته قبل از رسیدیگی کامل میوه *جمع اوری میوه های الوده و پوسیده قبل از برداشت و معدوم سازی جهت پیشگیری از انتقال الودگی ها ،ویروس ها وقارچ ها به میوه *رعایت نسبت TSS/TAA : مواد جامد محلول(TSS (در میزان اسدیته قابل تیتر( TAA) *استفاده از ابزارالات بهداشتی برداشت ،قیچی مخصوص سر گرد و کارگران ماهر *چیدن میوه از پایین درخت و عدم اسیب به شاخه های درخت *ضد عفونی با قارچ کش بعد از 24ساعت از برداشت جهت کاهش ضایعات در انبار داری *جداسازی میوه های پوسیده ودارای خراشیدگی پوستی و چیدن میوه در صندوق میوه *تجهیز وسایل دمایی و ضدعفونی شده انبار *جداسازی هر میوه در انبار جداگانه مطابق درجه حرارت میوه

واژگان کلیدی :

مرکبات, برداشت, ضد عفونی, انبار داری

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

مهترین اقدام باغدار جهت برداشت محصول و انباداری جهت ذخیره سازی برداشت اصولی و فنی میوه است . نکات فنی ومهم در برداشت مرکبات و انبار داری : *برداشت در زمان مناسب دمایی و دو هفته قبل از رسیدیگی کامل میوه *جمع اوری میوه های الوده و پوسیده قبل از برداشت و معدوم سازی جهت پیشگیری از انتقال الودگی ها ،ویروس ها وقارچ ها به میوه *رعایت نسبت TSS/TAA : مواد جامد محلول(TSS (در میزان اسدیته قابل تیتر( TAA) *استفاده از ابزارالات بهداشتی برداشت ،قیچی مخصوص سر گرد و کارگران ماهر *چیدن میوه از پایین درخت و عدم اسیب به شاخه های درخت *ضد عفونی با قارچ کش بعد از 24ساعت از برداشت جهت کاهش ضایعات در انبار داری *جداسازی میوه های پوسیده ودارای خراشیدگی پوستی و چیدن میوه در صندوق میوه *تجهیز وسایل دمایی و ضدعفونی شده انبار *جداسازی هر میوه در انبار جداگانه مطابق درجه حرارت میوه

همرسانی

دیدگاه ها