کرم ساقه خوار برنج

463/00 1400/02/22 رسانه ای 75 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 10

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

غلات

توضیحات :

با توجه به اینکه آفت ساقه خوار برنج جزو مهمترین آفات برنج محسوب میشود و نحوه مبارزه با آن، باید بصورت تلفیقی از روشهای مبارزه زراعی، مکانیکی، بیولوژیک و شیمیایی باشد تا بهترین نتیجه حاصل شود، این فیلم تهیه شد تا نحوه و بهترین زمان مبارزه و چگونگی روشهای آن به کشاورزان محترم آموزش داده شود. همچنین نسلهای این آفت و چرخه زندگی آن در این کلیپ آموزش داده شد تا تاثیرگذارترین روش مبارزه در سیکل زندگی آفت به نمایش گذاشته شود

واژگان کلیدی :

کرم ساقه خوار برنج,زنبور تریکوگراما,,سموم گرانوله,حشره کش بی تی

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

با توجه به اینکه آفت ساقه خوار برنج جزو مهمترین آفات برنج محسوب میشود و نحوه مبارزه با آن، باید بصورت تلفیقی از روشهای مبارزه زراعی، مکانیکی، بیولوژیک و شیمیایی باشد تا بهترین نتیجه حاصل شود، این فیلم تهیه شد تا نحوه و بهترین زمان مبارزه و چگونگی روشهای آن به کشاورزان محترم آموزش داده شود. همچنین نسلهای این آفت و چرخه زندگی آن در این کلیپ آموزش داده شد تا تاثیرگذارترین روش مبارزه در سیکل زندگی آفت به نمایش گذاشته شود

همرسانی

دیدگاه ها