بیمه محصولات کشاورزی

491/00 1400/04/07 رسانه ای 67 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 7

دیدگاه ها 1

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

توضیحات :

بخش کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط با آن، دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را در معرض خطرات و آسیب‌های متعدد و غیرقابل پیش‌بینی قرار می‌دهد. این خطرات، خسارات و مشکلات زیادی را پدید می‌آورد. حوادثی همچون سیل، تگرگ، باران‌های تند، خشکسالی، گرما و سرمای شدید، باد، امراض مختلف، آتش‌سوزی و … خسارت‌هایی به بخش کشاورزی وارد می‌کنند که بسیار زیاد و گاه غیرقابل محاسبه است.

واژگان کلیدی :

بیمه,محصولات کشاورزی

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

بخش کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط با آن، دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را در معرض خطرات و آسیب‌های متعدد و غیرقابل پیش‌بینی قرار می‌دهد. این خطرات، خسارات و مشکلات زیادی را پدید می‌آورد. حوادثی همچون سیل، تگرگ، باران‌های تند، خشکسالی، گرما و سرمای شدید، باد، امراض مختلف، آتش‌سوزی و … خسارت‌هایی به بخش کشاورزی وارد می‌کنند که بسیار زیاد و گاه غیرقابل محاسبه است.

همرسانی

دیدگاه ها

  • سید مجتبی سعادت طبسی زاده
  • 1400/05/10

در خصوص جبران خسارات ناشی از عوامل اقلیمی با توجه به افزایش مخاطرات نظیر سرمای زودرس پاییزه و دیررس بهاره، خشکسالی، سیل، گرمازدگی و ... صندوق بیمه قادر به پوشش کامل غرامت ها نیست، از سوی دیگر افزایش حق بیمه نیز موجب وارد آمدن فشار اقتصادی به کشاورز می شود. لذا مدیریت جهاد کشاورزی باید اولاً الگوی کشت ملی را مستقر نمایند دوماً از سیستم های پیش بینی اقلیمی بلند مدت استفاده کنند برای جلوگیری از کشت دیرهنگام و استفاده از ارقام مناسب هر اقلیم سوماً برای استقرار الگوی کشت ملی از ابزارهای بازدارنده (مثل مالیات) و مشوق های مناسب( مثل جوایز یا یارانه ها و...) استفاده کنند چهارماً از سیستم های دورسنجی برای برآورد خسارات وارده به محصولات استفاده کنند تا از اظهارنظرهای سلیقه ای و خدای نکرده جانبدارانه پیشگیری شود