بیماری انگلی توکسوپلاسموز و راههای انتقال آن

510/00 1400/05/09 دانش رسانه ای 60 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 5

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

زمینه :

ترویج و آموزش کشاورزی

توضیحات :

توکسوپلاسموز عفونتی است انگلی که توسط تک یاخته ای به نام توکسوپلاسما ایجاد می گردد. این بیماری در سال 1908 شناخته شد. بسیاری از موجودات خونگرم از جمله حیوانات خانگی، دام ها، پرندگان و انسان می توانند توسط این تک یاخته آلوده شوند. منبع اصلی عفونت توکسوپلاسما مدفوع گربه است. غذای آلوده به مدفوع گربه می تواند گاو، گوسفند، خوک، جوندگان و پرندگان و انسان را آلوده نماید. گونه ای که سبب این بیماری می شود توکسوپلاسما گوندی نام دارد.

کلمه های کلیدی :

بیماری انگلی,حیوانات خانگی,غذای آلوده,مدفوع گربه

مستندات :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها