ولی الله آقاخانی

  • 100

سامانه مدیریت دانش

نظام نوآوری کشاورزی

اطلاعات حرفه ای

استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / تکنولوژی شیلات
1
تعداد فعالیت های دانشی
0
تعداد بازدید پروفایل
4
تعداد دانلود ها
0
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
0
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (1)