مهرانه سپاسی

  • 797.5

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
s@s.s
استان/شهر
مازندران / ساری
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / حشره شناسی
9
تعداد فعالیت های دانشی
9
تعداد بازدید پروفایل
19
تعداد دانلود ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (9)