محمد شریفی مقدم

  • 90

سامانه مدیریت دانش

نظام نوآوری کشاورزی

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
تهران / تهران
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / ترویج و اموزش کشاورزی
1
تعداد فعالیت های دانشی
1
تعداد بازدید پروفایل
7
تعداد دانلود ها
1
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
0
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (1)