سیدحسین محسنی

  • 326

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران
مدرک/رشته تحصیلی
دکترا / زراعت
5
تعداد فعالیت های دانشی
2
تعداد بازدید پروفایل
6
تعداد دانلود ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (5)