علی اکبرزاده

  • 437

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / مهندسی کشاورزی - آبیاری
6
تعداد فعالیت های دانشی
2
تعداد بازدید پروفایل
6
تعداد دانلود ها
1
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
0
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (6)

تاثیر آبیاری کامل، کم‌آبیاری تنظیم شده (RDI) و کم‌آبیاری بخشی ریشه (PRD)روی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)، در شرایط مزرعه.

خرداد 1400

برای سازگاری با شرایط کمبود آب، استفاده از روش¬های افزایش بهره¬وری آب به منظور تولید بیشتر محصول به ...

مشاهده جزییات