سیدوحید دانشیار

  • 304.8

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
vahid.daneshyar1344@yahoo.com
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / علوم دامی
4
تعداد فعالیت های دانشی
5
تعداد بازدید پروفایل
5
تعداد دانلود ها

افتخارات

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (4)