مهرک ملکی راد

  • 524

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / زیست شناسی (علوم گیاهی )
8
تعداد فعالیت های دانشی
9
تعداد بازدید پروفایل
22
تعداد دانلود ها
0
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
1
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
2
تعداد اعلام بکارگیری دانش

مهارت ها و تخصص ها

افتخارات

مطالعه برخی متابولیتهای گیاه دارویی استویا دانلود

مشاهده موارد بیشتر

مطالعه برخی متابولیتهای گیاه دارویی استویا دانلود

مطالعه برخی متابولیتهای گیاه دارویی استویا دانلود

جزییات کمتر

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (8)