مرتضی مهدویان

  • 639

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
mahdavian.morteza@gmail.com
استان/شهر
مازندران / آمل
مدرک/رشته تحصیلی
دکترا / باغبانی
7
تعداد فعالیت های دانشی
4
تعداد بازدید پروفایل
11
تعداد دانلود ها

افتخارات

گواهینامه سابقۀ داوری عالی برای سه ژورنال معتبر بین‌المللی

مشاهده موارد بیشتر

گواهینامه سابقۀ داوری عالی برای سه ژورنال معتبر بین‌المللی گواهینامه سابقۀ داوری عالی برای سه ژورنال معتبر بین‌المللی

گواهینامه سابقۀ داوری عالی برای ژورنال Annual Research & Review in Biology

گواهینامه سابقۀ داوری عالی برای ژورنال Journal of Experimantal Agriculture international

گواهینامه سابقۀ داوری عالی برای ژورنال Plant Cell Biotechnology and Mulcular Biology

جزییات کمتر

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (7)