مریم رستمی

  • 227

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
maryamrostami13@yahoo.com
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / حشره شناسی کشاورزی
3
تعداد فعالیت های دانشی
1
تعداد بازدید پروفایل
1
تعداد دانلود ها

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (3)