مریم رستمی

  • 240

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / حشره شناسی کشاورزی
3
تعداد فعالیت های دانشی
1
تعداد بازدید پروفایل
4
تعداد دانلود ها

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (3)