مریم رستمی

  • 488

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / حشره شناسی کشاورزی
7
تعداد فعالیت های دانشی
4
تعداد بازدید پروفایل
13
تعداد دانلود ها
0
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
2
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
1
تعداد اعلام بکارگیری دانش

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (7)