عباس رحیمی

  • 154.4

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
rahimiam65@yahoo.com
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / علوم دامی
2
تعداد فعالیت های دانشی
1
تعداد بازدید پروفایل
7
تعداد دانلود ها

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (2)