حمیدرضا علی عباسی

  • 750

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
h_aliabasi@yahoo.com
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / زراعت
11
تعداد فعالیت های دانشی
2
تعداد بازدید پروفایل
3
تعداد دانلود ها

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (11)