مریم شفیعی

  • 265

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
m417.shafiee@yahoo.com
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / علوم دامی
3
تعداد فعالیت های دانشی
3
تعداد بازدید پروفایل
5
تعداد دانلود ها

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (3)