فاطره غلامپورمرزونی

  • 12

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / بابل
مدرک/رشته تحصیلی
فوق لیسانس / زراعت
0
تعداد فعالیت های دانشی
3
تعداد بازدید پروفایل
0
تعداد دانلود ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (0)