الهه امینی

  • 9

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / بابل
مدرک/رشته تحصیلی
فوق لیسانس / بیماری شناسی گیاهی
0
تعداد فعالیت های دانشی
0
تعداد بازدید پروفایل
0
تعداد دانلود ها
0
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
1
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

مهارت ها و تخصص ها

افتخارات

تقدیرنامه از رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور جهت افزایش تولید پیله ابریشم و تقویت تولید داخلی در سال 1398

مشاهده موارد بیشتر

تقدیرنامه از رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور جهت افزایش تولید پیله ابریشم و تقویت تولید داخلی در سال 1398

تقدیرنامه از رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور جهت افزایش تولید پیله ابریشم و تقویت تولید داخلی در سال 1398

لوح سپاس از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل به مناسبت هفته دولت و کارمند نمونه در سال 1397

لوح سپاس از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل به مناسبت هفته دولت و کارمند نمونه در سال 1399

تقدیرنامه از معاون بهداشتی دانشگاه و رییس مرکز بهداشت شهرستان در خصوص اجرای سایت الگویی سبزی و صیفی سالم در سال 1399

تقدیرنامه از معاون بهداشتی دانشگاه و رییس مرکز بهداشت شهرستان در خصوص اجرای سایت الگویی سبزی و صیفی سالم در سال 1398

تقدیرنامه از معاون بهداشتی دانشگاه و رییس مرکز بهداشت شهرستان در خصوص اجرای سایت الگویی سبزی و صیفی سالم و توانمند سازی زنان روستایی در سال 1397

تقدیرنامه از مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان جهت اجرای طرح سلامت تغذیه جامعه زنان روستایی سال 1398

جزییات کمتر

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (0)