علی فلاح

  • 100

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
دکترا / حقوق بین الملل
1
تعداد فعالیت های دانشی
1
تعداد بازدید پروفایل
5
تعداد دانلود ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (1)