هاجر اصغری اسدی

  • 46

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / ساری
مدرک/رشته تحصیلی
لیسانس / ترویج وآموزش کشاورزی
3
تعداد فعالیت های دانشی
3
تعداد بازدید پروفایل
11
تعداد دانلود ها

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (3)