عـبداله خسروی

  • 8

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / آمل
مدرک/رشته تحصیلی
فوق لیسانس / زراعت
0
تعداد فعالیت های دانشی
2
تعداد بازدید پروفایل
0
تعداد دانلود ها

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (0)